سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار

سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار

سایت خبری و اطلاع‌رسانی «سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار» از اوایل خرداد ۱۳۹۳ با استفاده از سیستم مدیریت محتوای «تی‌دیتالایف» راه‌اندازی شد.

قالب استفاده شده در این سایت، یکی از قالب‌های تجاری خریداری شده است که با توجه به نیازها و سفارش‌های ارائه‌شده ویرایش شده است.