سینما بهمن سبزوار

سینما بهمن سبزوار

سایت جدید سینما بهمن سبزوار حدوداً از آذر ۱۳۹۳ با استفاده از سیستم مدریت محتوای وردپرس، راه‌اندازی شد.

طراحی و پشتیثبانی نسخه‌ی فعلی این سایت، بر عهده دوست عزیزم، علی‌اصغر رامین است.